პროექტი

თელოვანის სარწყავის სისტემის რეაბილიტაცია მდინარე
მცხეთის მუნიციპალიტეტი

თელოვანის სარწყავის სისტემის რეაბილიტაცია მდინარე ქსანზე გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობების მოწყობით

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 1 295 ჰექტარი.