პროექტი

ბულაჩაურის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია და სათავე
მცხეთის მუნიციპალიტეტი

ბულაჩაურის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია და სათავე ნაგებობასთან ნაპირგამაგრების მოწყობა