პროექტი

ნარეკვავის  ირიგაციული დანიშნულების წყალსაცავის ტა
დუშეთის მუნიციპალიტეტი

ნარეკვავის ირიგაციული დანიშნულების წყალსაცავის ტაფობის დანალექი გრუნტისგან გაწმენდა

subscribe news