პროექტი

ქვემო-ენთელო-შოლავერის წყალსაქაჩი სისტემის რეაბილი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი

ქვემო-ენთელო-შოლავერის წყალსაქაჩი სისტემის რეაბილიტაცია

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 600 ჰექტარი.
subscribe news