პროექტი

ოკამის სატუმბი სადგურის ზონაში სოფლების გოგაშენის,
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

ოკამის სატუმბი სადგურის ზონაში სოფლების გოგაშენის, აფნიას, ოკამის და ქარცების სარწყავი ქსელის რეაბილიტაცია (I რიგი)

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 300 ჰექტარი.