პროექტი

დილისკა-პტენა-ჩუნჩხას  სატუმბი სადგურის სარწყავი ქ
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

დილისკა-პტენა-ჩუნჩხას  სატუმბი სადგურის სარწყავი ქსელის რეაბილიტაცია (I ეტაპი)

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 1 364 ჰექტარი.