პროექტი

კლდეწნისის სატუმბო სადგურის  სადაწნეო მილსადენის რ
ახალციხის მუნიციპალიტეტი

კლდეწნისის სატუმბო სადგურის  სადაწნეო მილსადენის რეაბილიტაცია  და  სატუმბო სადგურის ფუნქციონირების ღონისძიებები

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 333 ჰექტარი.
subscribe news