პროექტი

ზრესის მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის მაგის
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

ზრესის მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის (პკ0+00-დან პკ3+04-მდე) მონაკვეთის, გ-1,  გ-3 და გ-4 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია  და სატუმბო სადგურის ფუნქციონირების ღონისძიებები (I ეტაპი)

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 741 ჰექტარი.