პროექტი

დიმი-როკითის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

დიმი-როკითის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია და ზედაპირული წყლების შემკრები კოლექტორის და სათავე ნაგებობასთან მარჯვენა ნაპირის დამცავი კედლის მოწყობის (I რიგი) სამუშაოები 

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 817 ჰექტარი. 
subscribe news