პროექტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის რე
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
 
ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის სამუშაოები