პროექტი

ტაშისკარის სარწყავი სისტემის გ-61 გამანაწილებლის რ
ქარელის მუნიციპალიტეტი

ტაშისკარის სარწყავი სისტემის გ-61 გამანაწილებლის რეაბილიტაციის სამუშაოები

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 381 ჰექტარი.
subscribe news