პროექტი

მდინარე ჩიფორას გასწორხაზოვნებული მონაკვეთის საპრო
 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

მდინარე ფიჩორას გასწორხაზოვნებული მონაკვეთების საპროექტო პროფილის და მასზე მოწყობილი ნაგებობების რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი : ჭარბი წყლის მოცილება 2900 ჰექტარზე.