პროექტი

ბარათაანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის სა
მარნეულის მუნიციპალიტეტი 

ბარათაანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 1 381 ჰექტარი.