პროექტი

ჭალა-ორღულის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობისა დ
საჩხერის მუნიციპალიტეტი

ჭალა-ორღულის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (I ეტაპი) 

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 75 ჰექტარი.