პროექტი

 ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მ

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 
ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ 68+80-დან პკ 180+50-მდე) რეაბილიტაცია (II რიგი)

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 4075 ჰექტარი.