პროექტი

ტაშისკარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის რეაბ
ხაშურის მუნიციპალიტეტი

ტაშისკარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის სამუშაოები.