პროექტი

სიონის წყალსაცავის კაშხლის და წყალმიმღები კოშკურას
თიანეთის მუნიციპალიტეტი

სიონის წყალსაცავის კაშხლის და წყალმიმღები კოშკურას გარე განათების რეაბილიტაცია