პროექტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ოკამის  სამელიორაციო ს

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ოკამის  სამელიორაციო სატუმბი სადგურის გარე ელ. მომარაგება