პროექტი

კასპის მუნიციპალიტეტში,ხანდაკი-სასირეთი- მეტეხის ს

კასპის მუნიციპალიტეტი

კასპის მუნიციპალიტეტში,ხანდაკი-სასირეთი- მეტეხის სატ.სადგურისათვის ახალი 10/6 კვ ტრანსფორმატორის მოწყობა