პროექტი

კასპის მუნიციპალიტეტში მდებარე კავთისხევის N3 სამე

კასპის მუნიციპალიტეტი

კასპის მუნიციპალიტეტში მდებარე კავთისხევის N3 სამელიორაციო სატუმბი სადგურის გარე ელ. მომარაგება