პროექტი

მამწვარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის,  მაგ
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

მამწვარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის,  მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 855 ჰექტარი.