პროექტი

ყაურმა-მამწვარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობი
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

ყაურმა-მამწვარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 460 ჰექტარი.
subscribe news