პროექტი

ხანჩალის ტბის დამბის დაზიანებული მონაკვეთების და წ
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

ხანჩალის ტბის დამბის დაზიანებული მონაკვეთების და წყალმიმღები კვანძების აღდგენა-რეაბილიტაცია