პროექტი

 დილისკა-პტენა ჩუნჩხას სატუმბი სადგურის  ელ. მომარ
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

დილისკა-პტენა ჩუნჩხას სატუმბი სადგურის  ელ. მომარაგების აღდგენის სამუშაოები

დაწყება 2018 წელი

დასრულება 2018 წელი