პროექტი

სამთაწყარო - ფიროსმანის მაგისტრალური არხის და მასზ
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

სამთაწყარო - ფიროსმანის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული დაზიანებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა - რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 1183 ჰექტარი.