პროექტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის გ - 1 - გ - 8 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 730 ჰექტარი.
subscribe news