პროექტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის, მარცხენა მაგისტრ
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის, მარცხენა მაგისტრალური არხის  რეაბილიტაცია (I ეტაპი)

მიღებული შედეგი: წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 4762 ჰექტარი