პროექტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის (პკ396+21-დან - პკ910+20-მდე) დანალექისა და მცენარეულობისაგან გაწმენდა, მაგისტრალურ არხში წყლის საპროექტო ხარჯის გატარების უზრუნველსაყოფად.

მიღებული შედეგი: დამშრალი ფართობი 3000 ჰექტარი.

subscribe news