პროექტი

ტაშისკარის სარწყავი სისტემის  გომი-აგარის მონაკვეთ
ქარელის მუნიციპალიტეტი

ტაშისკარის სარწყავი სისტემის  გომი-აგარის მონაკვეთზე განშტოება   1-4 გამანაწილებლის მონაკვეთის აღდგენა-რეაბილიტაცია (II რიგი)

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 500 ჰექტარი.
subscribe news