პროექტი

 ქვემო ხანდაკი-ნიჩბისის მექანიკური მორწყვის სარწყა
კასპის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ხანდაკი-ნიჩბისის მექანიკური მორწყვის სარწყავი ქსელის რეაბილიტაცია  (II ეტაპი)

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 760 ჰექტარი.