პროექტი

ხურვალეთის სატუმბი სადგურის ტრანსფორმატორის,  ელ.
გორის მუნიციპალიტეტი

ხურვალეთის სატუმბი სადგურის ტრანსფორმატორის,  ელ. მოწყობილობების და სადაწნეო მილსადენის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა-რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 1000 ჰექტარი