პროექტი

პიჩორა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

მდინარე ფიჩორას გასწორხაზოვნებული მონაკვეთის რეაბილიტაცია (III ეტაპი)

subscribe news