პროექტი

სიონის წყალსაცავის საექსპლუატაციო კოშკისა და გვირა
თიანეთის მუნიციპალიტეტი

სიონის წყალსაცავის საექსპლუატაციო კოშკისა და გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები


subscribe news