პროექტი

ხვითის სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია-ელ.მომარაგება
კასპის მუნიციპალიტეტი

ხვითის სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია-ელ.მომარაგება (II ეტაპი)