პროექტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში, სოფელ ვაქი
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში, სოფელ ვაქირის სატუმბი სადგურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (I ეტაპი)

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 170 ჰექტარი.