პროექტი

სარო-ხიზაბავრას სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხ
ასპინძის მუნიციპალიტეტი

სარო-ხიზაბავრას სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხისა და I და II აწევის სატუმბი სადგურების რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 500 ჰექტარი.