პროექტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფელ ძველი ან
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფელ ძველი ანაგის სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობა (სამუშაოების დასრულება) 

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 1200 ჰექტარი.
subscribe news