პროექტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში, სოფელ ბაკუ

გურჯაანის მინუციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში, სოფელ ბაკურციხის სატუმბი სადგურის აღდგენა-რეაბილიტაციის (I ეტაპი) სამუშაოები


მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 580 ჰექტარი