პროექტი

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის გ-6 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია