პროექტი

აღმაშენებლის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის

მარნეულის მუნიციპალიტეტი


აღმაშენებლის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია (II ეტაპი)


მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 600 ჰექტარი. 

subscribe news