პროექტი

ტყვირის საკრებულოში დამშრობი სისტემის კოლექტორების
ტყვირის საკრებულოში დამშრობი სისტემის კოლექტორების რეაბილიტაცია