გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 80

   ნომერშია:

  • ახალი აბმები
  • წარმატების ისტორიები 
  • ფერმერის დღე
  • განათლება
  • სურსათის უვნებლობა
  • გარემოს დაცვა
  • დაცული ტერიტორიები
  • ბიომრავალფეროვნება
  • აგროწარმოება
  • სასარგებლო რჩევები
  • რადიაციული უსაფრთხოება