გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 73

ნომერშია:

  • ახალი ამბები
  • წარმატების ისტორიები
  • გარემოს დაცვა
  • ვაზის ჯიშები
  • ქართული ღვინო
  • დაცული ტერიტორიები
  • გარემოს დაცვა 
  • ინტერვიუ
  • სასარგებლო რჩევები