ჭალადიდის დამშრობი სისტემის სატუმბი სადგურების რეაბილიტაცია


სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია სამეგრელოში,   რიონი-ხობის მდინარეთაშორის მასივზე ჭალადიდის დამშრობი სისტემის N1 და N2 სატუმბი სადგურების რეაბილიტაციას ახორციელებს.

 პროექტით დაგეგმილია, დამშრობი სისტემის სატუმბი სადგურების შენობის და ელექტრო მექანიკური ნაწილის რეაბილიტაცია.   

რეაბილიტაცის შედეგად, დამშრალი ფართობის რაოდენობა იქნება 2 სოფლის (ჭალადიდი და  პატარა ფოთი) 1477  ჰექტარი, რითაც 700 მოსახლე ისარგებლებს.

სამუშაოები  2015 წლის დასაწყისში დაიწყო  და ამავე წელს დასრულდება

პროექტის ღირებულებაა 1 550 000 ლარი.

საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია  ჭალადიდის დამშრობი სისტემის N1 და N2 სატუმბი სადგურების რეაბილიტაციის გარდა, სამეგრელოში  2 პროექტს ახორციელებს.  მიმდინარეობს ხობი-უტორის მასივზე (სოფ თორსა ხამისყური) მაგისტრალური წყალგამყვანი არხის, პირველი და სხვა რიგის წყალშემკრები კოლექტორების, შიდასამეურნეო დამშრობი არხების   და აბაშის მუნიციპალიტეტში "ანჯელის" მასივის დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია.

დღეისათვის, საქართველოს მასშტაბით, 37 ობიექტზე მიმდინარეობს სარწყავი და სადრენაჟე სისტემების  რეაბილიტაცია.

ვიდეოს სანახავად გადადით ბმულზე