ზემო სამგორის სარწყავ სისტემას რეაბილიტაცია უტარდება


სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია აგრძელებს სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციას.

რეაბილიტაცია უტარდება ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობას თბილისის წყალსაცავზე, ქვემო მაგისტრალურ არხს და II რიგის გამანაწილებლებს.

აღნიშნული სისტემის რეაბილიტაციის ფარგლებში, პროექტით დაგგემილია,  თბილისის წყალსაცავის კოშკის (წყალმიმღები შენობის) შეკეთება;  ელექტრომექანიკური მოწყობილობების (ფარების ამწე მექანიზმები, ელ.ძრავები, მართვის კარადები) რეაბილიტაცია; შიგა ელექტრომომარაგების და განათების მოწესრიგება; მაგისტრალური  და გამანაწილებელი არხების წმენდა,  დაზიანებული მოპირკეთების აღდგენა მონილითური ბეტონითა და ტორკრეტბეტონით; წყალგამშვები კვანძებისა და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების (დიუკერი, აკვედუკი, სწრაფმდენი, შემტბორავი, წყალსაგდები, ღვარსაშვი, მილი არხის ქვეშ) რეაბილიტაცია;
 დაზიანებული კონსტრუქციების (ღარები, ფილები) შეცვლა; წყალგამშვები კვანძებისა და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების (დიუკერი, აკვედუკი, სწრაფმდენი, შემტბორავი, წყალსაგდები, ღვარსაშვი, მილხიდი) რეაბილიტაცია.

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად, ქვემო ქართლის რეგიონის 10 სოფელში  -  ლილო, გამარჯვება , მარტყოფი (ნაწილი), ფოლადაანთკარი, ვაზიანი, გაჩიანი, ახალი სამგორი, ნაგები, ლემშვენიერა, უდაბნო  7120 ჰექტარი მიწის ფართობი გახდება წყალუზრუნველყოფილი. აღნიშნული ფართობით 20 000 მოსახლე  ისარგებლებს.

სარეაბილიტაციო ღონისძებები 2013 წელს დაიწყო და 2015 წლის მაისში დასრულდება. პროექტის ღირებულებაა 9  496 262  ლარი

საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია დღეის მდგომარეობთ, ქვემო ქართლში, 8 სხვადასხვა ობიექტზე ახორციელებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

ვიდეოს სანახავად გადადით ბმულზე