ზედა რუს მაგისტრალური არხის გაწმენდითი სამუშაოები დასრულდა

ზედა რუს მაგისტრალური არხის გაწმენდითი სამუშაოები

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ შიდა ქართლში სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებს განაგრძობს.    

სოფელ საქაშეთი-სასირეთის ტერიტორიაზე ნატანი მასისა და დანალექი გრუნტისგან ზედა რუს სარწყავი სისტემის  დაახლოებით 3 კმ სიგრძის მაგისტრალური  არხი გაიწმინდა.   

სამუშაოები არხში წყლის შეუფერხებლად გადინებას უზრუნველყოფს. შედეგად, გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების  2000 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობზე სარწყავი წყლის მიწოდება გაუმჯობესდება.

მოწესრიგებული სარწყავი სისტემით სოფელ ქვედა ნიქოზის, ფხვენისის, შინდისის, ვარიანის მეურნეობის, საქაშეთის,  სასირეთის, რუისისა და  ურბნისის ფართობები ირწყვება. 

 

subscribe news