მოწესრიგებული სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად ავითარებს სოფლის მეურნეობის სექტორს

მოწესრიგებული სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელ

"ინტენსიურად გრძელდება საირიგაციო და სადრენაჟე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. შედეგად, ქვეყანაში მელიორირებული ფართობი 200 ათას ჰექტარზე მეტია“, - განაცხადა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ოთარ შამუგიამ, პარლამენტში „მინისტრის საათის“ ფორმატში სიტყვით გამოსვლისას.

როგორც მინისტრმა აღნიშნა, წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 45 000-დან 160 ათას ჰექტრამდე გაიზარდა, ხოლო დრენირებული მიწის ფართობი 14 000-დან 43 ათას ჰა-მდე. ექსპლუატაციაში შევიდა ახალი სატუმბი სადგურები. კვლავ დიდ გამოწვევად რჩება ძველი და ამორტიზებული სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა.

"ჩვენი პარტნიორი დონორი ორგანიზაციების დახმარებით და საბიუჯეტო დაფინანსებით, ამჟამადაც მიმდინარეობს და მომავალშიც დაგეგმილია მასშტაბური სამელიორაციო პროექტების განხორციელება, როგორც საირიგაციო ინფრასტრუქტურის, ასევე სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაციის მიზნით, რაც საშუალებას მოგვცემს, ათეულობით ათასი ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგული გავხადოთ ინტენსიურად გამოყენებული სოფლის მეურნეობაში, ჩავუტაროთ რეაბილიტაცია არსებულ საირიგაციო წყალსაცავებს და ავაშენოთ ახალი, გავაუმჯობესოთ წყლის მართვა. ირიგაციისა და დრენაჟის სექტორში მსხვილი ინვესტიციების განსახორციელებლად აქტიურად ვთანამშრომლობთ ჩვენს პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საფინანსო ინსტიტუტებთან, ესენია მსოფლიო ბანკი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო). თანამშრომლობის მიზანია არა მხოლოდ სამელიორაციო სისტემების აღდგენა-მოდერნიზაცია, არამედ დარგში ინსტიტუციური რეფორმების განხორციელება, მომხმარებელზე ორიენტირებული სერვისების დახვეწა, ეფექტიანი და გამჭვირვალე მართვის მსოფლიოში აპრობირებული მექანიზმების დანერგვა, მათ შორის დეცენტრალიზაცია წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციების ჩამოყალიბებით და ფერმერთა როლის გააქტიურებით“, - განაცხადა ოთარ შამუგიამ.