წყალმომხმარებელთა საყურადღებოდ

წყალმომხმარებელთა საყურადღებოდ
თბილისის ზღვის წყალსაცავში წყლის დონის კრიტიკულად შემცირებული რაოდენობის გათვალისწინებით, ქ.თბილისის სასმელი წყლის მომარაგების უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია სიონის წყალსაცავიდან თბილისის ზღვის წყალსაცავის შევსება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 20 ივლისის საღამოს 19:00 საათიდან - 23 ივლისის 10:00 საათამდე სარწყავი წყლის მიწოდება შეუწყდება იმ ბენეფიციარებს, რომლებიც წყალს  ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო და ქვემო მაგისტრალური არხების საშუალებით იღებენ.