წყალმომხმარებელთა საყურადღეობოდ

წყალმომხმარებელთა საყურადღებოდ

მდინარე დებედაში წყლის სიმცირის გამო, სადახლოს №10 და ბაბაქარის №12 უბნებისთვის დაწესებულია წყალმოხმარების გრაფიკი.

აღნიშნული გრაფიკის მიხედვით 1,2,3 ივლისს წყალი მიეწოდება სოფელ კასუმლოს, კაჩაგანს, აღმამედლოს, ბეითრაფჩს, კუშუსა და ულაშლოს.

4,5,6 ივლისს  წყალი მიეწოდება სოფელ ზემო სარალს, ქვემო სარალს, არაფლოს, ახლოსა და დამიაგიურარხს.