ზედა რუს სარწყავი სისტემის არსებული მეორე, მესამე და მეოთხე რიგის ქსელების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია

ზედა რუს სარწყავი სისტემის არსებული მეორე, მესამე